Left Sidebar
Left Sidebar
Featured News
Right Sidebar
Right Sidebar
Όροι και προϋποθέσεις του διαγωνισμού Messi στο τεύχος 1.

Όροι διαγωνισμού Messi

Όροι και προϋποθέσεις του διαγωνισμού Messi στο τεύχος 1.

 1. Η επιχείρηση με την επωνυμία «ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ» (εφεξής «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στη Βούλα Αττικής, Παπάγου 13 και εκδίδει το περιοδικό «JUNIOR by Sporty team», διοργανώνει την προωθητική ενέργεια «MESSI TRAINING SYSTEM» στο περιοδικό JUNIOR κυκλοφορεί 15/12/2017 με έπαθλο 32 παιχνίδια Messi training system (εφεξής «Προωθητική Ενέργεια»), σύμφωνα με όσα ορίζονται στους παρόντες όρους. Σκοπός είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια και της ανάδειξης του εκάστοτε νικητή.
 
 1. Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και έχει ακολουθήσει τη διαδικασία που περιγράφεται στους παρόντες όρους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στη Διοργανώτρια καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς  α’ και β’ βαθμού αυτών.
 
 1. Για τη συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αποστείλουν mail όπως αναγράφεται στη σελίδα του διαγωνισμού.
 
 1. Κάθε mail θα παραλαμβάνεται από ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών και θα καταχωρείται στο αρχείο των συμμετεχόντων στην κλήρωση.  
 
 1. Η προωθητική ενέργεια θα διεξαχθεί από τις 14/12/2017 στις 13.00 έως τις 28/01/2018 στις 13.00.
 
 1. Προϋπόθεση για την παραλαβή του επάθλου, είναι η προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας του νικητή ή άλλου ισότιμου δημοσίου εγγράφου που να πιστοποιεί τα στοιχεία του νικητή (π.χ. διαβατήριο).
 
 1. Το όνομα των νικητών θα ανακοινωθεί από τη Διοργανώτρια στο www.jnr.gr, μετά την κλήρωση. Η Διοργανώτρια θα επικοινωνήσει με τον νικητή εντός 20 ημερών από την ανακοίνωση/δημοσίευση του ονόματος του, για τις λεπτομέρειες παραλαβής του επάθλου. Σε περίπτωση που μετά το πέρας των ως άνω 20 ημερών δεν αναζητηθεί το έπαθλο από τον δικαιούχο, τότε το δικαίωμα απονομής παραγράφεται οριστικά.
 
 1. Οι συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια για την προβολή του ονόματος του νικητή μέσω έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου. Έτσι, η Διοργανώτρια δικαιούται να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του επάθλου για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή καθενός στον διαγωνισμό συνεπάγεται αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.
 
 1. Οι νικητές θα αναδεικνύονται κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης, με τη μέθοδο random. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Διοργανώτριας στις 29/01/2018 και ώρα 14.00 και οι νικητές θα ανακοινωθούν στο www.jnr.gr.
 
 1. Τα δώρα της προωθητικής ενέργειας είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με άλλη υπηρεσία ή προϊόν. Διευκρινίζεται πως όλοι οι προβλεπόμενοι -από την εκάστοτε φορολογική νομοθεσία- φόροι αλλά και κάθε έξοδο και μετακίνηση/μεταφορά που απαιτείται για την παραλαβή και χρήση των δώρων βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον νικητή.
 
 1. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει την προωθητική ενέργεια καθώς και να αλλάζει το δώρο αυτής ή/και τις ημερομηνίες για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, μετά από σχετική ενημέρωση. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων.
 
 1. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνεπάγεται την πλήρη γνώση των παρόντων όρων και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.
 
 1. Το κείμενο των όρων θα βρίσκεται αναρτημένο στο δικτυακό τόπο www.jnr.gr καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του.
 
 1. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με την προωθητική ενέργεια, θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών και θα εκδικάζεται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο.   

 

Tags

Copyright © 2017 Junior